Arbetsmiljö och avfallshantering hänger ihop

Danderyds kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Därför kan sophämtningen förändras på grund av arbetsmiljöregler. Det kan handla om att det är för trångt i ett bostadsområde eller att det är för stora lutningar eller ojämnt underlag där kärl ska dras.

Så här hanteras ändrad sophämtning till följd av arbetsmiljö i Danderyds kommun:

  • Entreprenören meddelar i första hand fastighetsägaren om att det finns problem vid sophämtningen genom att hänga en hängare på kärlet. Om ingen förändring sker trots informationen på hängare så skickas ett brev ut till fastighetsägaren, detta skrivs och skickas av kommunen. Detta gäller främst mindre förändringar som exempelvis att kärlet är för tungt, kärlet måste flyttas (för brant eller för dåligt underlag) eller svår växtlighet.
  • Vid mer komplicerade platser kontaktar entreprenören kommunen. Detta gäller exempelvis vid tillfällen där många fastighetsägare blir berörda. Tillsammans med entreprenören och anläggningsavdelningen tittar man på platserna, undersöker möjliga lösningar utifrån arbetsmiljöregler och avfallsföreskrifter.
  • Kommunen och entreprenören skickar information till berörd fastighetsägare/förening om alternativ och att sophämtningen måste ändras. En tidsfrist för återkoppling och när förändringar ska ha skett meddelas också. Om skyddsrond har skett skickas även skyddsrondsprotokoll från entreprenörens skyddsombud eller huvudskyddsombud.
  • Om ingen återkoppling sker, informerar kommunen eller entreprenören om datum när hämtning startar på nytt sätt.

Så här placerar du ditt avfallskärl

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Arbetsmiljö och avfallshantering hänger ihop

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.