Förpackningar av papper, plast, glas och metall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Återvinningsstation
Genom att sortera och lämna förpackningar till återvinning kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Vissa material kan återvinnas flera gånger till nya produkter och en del – som glas och metall – hur många gånger som helst!

Alla som bor i kommunen kan lämna förpackningar till:

Återvinningsstation
Du kan lämna förpackningar till de gröna återvinningsstationer. Återvinningsstationerna finns på nio platser i Danderyds kommun.

Återvinningsstationer

Den mobila återvinningscentralen
Det går också att lämna detta material till den mobila återvinningscentralen som besöker kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentral

Återvinningscentral
Du kan även lämna förpackningar och wellpapp på vissa återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

Återvinningscentral

För dig som bor i lägenhet:

Kommunen hämtar inte förpackningar. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.