Trädgårdsavfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Trädgårdsavfall
Löv, grenar och fallfrukter från balkong eller trädgård är exempel på trädgårdsavfall. Här kan du läsa mer om hur du kan återvinna det.

Alla som bor i kommunen kan lämna trädgårdsavfall till:

Återvinningscentral
Du kan lämna trädgårdsavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral heter Hagby och ligger i Täby kommun.

Sörabs återvinningscentraler

Hagby återvinningscentral

Den mobila återvinningscentralen
Du kan även lämna mindre mängder trädgårdsavfall (1m³) till den mobila återvinningscentralen. Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentralen

För dig som bor i villa och radhus:

Du kan själv kompostera eller flisa trädgårdsavfall på din fastighet. För att motverka problem med råttor är det viktigt att inte kompostera fallfrukt i större mängder eller låta fallfrukten ligga kvar på marken.

Torra grenar och kvistar får brännas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen och om det inte råder eldningsförbud. Eldning av löv och gräs är förbjuden året om. Kom ihåg att inte sopa ut löv och grenar på gatan då dessa kan fastna i sopmaskiner och orsaka onödiga avbrott i sandsopningen.

Under trädgårdssäsongen kan vi hämta smått trädgårdsavfall hemma hos dig. Ni får ett 370 liters kärl där ni kan slänga avfallet. Kärlet ska vara utställt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart senast 7:00 på h��mtdagen. Vi tömmer kärlet utifrån ett schema. Om du sorterar ditt trädgårdsavfall får du dessutom lägre kostnad om du vill abonnera fallfrukt. Fällda träd, stubbar, stora mängder jord, sten eller grus räknas inte som smått trädgårdsavfall.

Vad kostar tjänsten?
Avgiften anges i kommunens avfallstaxa.

Avfallstaxa

Att tänka på inför hämtning
Ställ ut kärlet kvällen innan med handtaget utåt.

Jag vill ha ett schema för min hämtning
Vänligen kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez om du vill ha schema för dina tömningsdagar.

Hämtning av trädgårdsavfall utan abonnemang eller kärl

Om du inte vill ha ett abonnemang så har du möjligheten att buda hämtning av trädgårdsavfall. Vid budning ska trädgårdsavfallet vara packat i komposterbara papperssäckar utan inbyggd plast. Vid beställing uppger avfallslämnaren mängden avfall som ska hämtas och får samtidigt besked om vilket dag som hämtning sker.