Tidning och returpapper

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Tidningar
Genom att sortera och lämna returpapper till återvinning kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om var du lämnar ditt returpapper, exempelvis skrivpapper, ritpapper, pocketböcker samt tidningar och broschyrer.

Återvinning av tidning och returpapper

Återvinningsstation
Du som bor i kommunen kan lämna returpapper till de gröna återvinningsstationer samt till singelstationer. Återvinningsstationerna finns på nio platser i Danderyds kommun.

Återvinningsstationer

Den mobila återvinningscentralen
Returpapper kan också lämnas till den mobila återvinningscentralen.

Mobila återvinningscentralen

Återvinningscentral
Du kan även lämna returpapper på vissa återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

Återvinningscentraler

Enfamiljshus

Du som bor i villa och radhus kan abonnera på hämtning av returpapper i kärl. Returpappret förvaras i 140 liters kärl och hämtas en gång per kalendermånad. Kärlet ska vara utställt vid fastighetsgräns i anslutning till tomtingång/-infart senast 07:00 på hämtdagen. Vi tömmer kärlet utifrån ett schema.

Vad kostar tjänsten?
Avgiften anges i kommunens avfallstaxa.

Avfallstaxa

Att tänka på inför hämtning
Ställ ut kärlet kvällen innan med handtaget utåt.

Jag vill ha ett schema för min hämtning
Vänligen kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez om du vill ha schema för dina tömningsdagar:

Flerfamiljshus

Kommunen hämtar inte returpapper. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.