Bygglov och anmälan

Om du ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller riva en byggnad krävs bygg- eller rivningslov. Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig kan en anmälan krävas.

Kontakta bygglovjouren om du har frågor om bygglov eller vill boka tid för att träffa en handläggare Telefontid helgfria vardagar, 9-11.30, via kommunens växel: 08-568 910 00.

Lov

Ett lov är ett skriftligt beslut på att du får bygga efter godkända ritningar och beskrivningar. Lov krävs exempelvis för att bygga nytt, bygga till, ändra användningssätt samt för uppförande av plank, murar, balkonger och skyltanordningar. I lovet prövas om föreslagen åtgärd stämmer överens med bestämmelserna i gällande detaljplan, yttre utformning, placering på tomten samt om plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och lämplighet uppfylls. Byggnadens tekniska egenskaper prövas efter beslut om bygglov och före byggstart.

Vilka åtgärder kräver lov

Bygglovsprocessen

Läs mer om hur bygglovsprocessen och handläggningen av ditt ärende ser ut, vad din bygglovansökan ska innehålla samt vad du bör tänka på innan du skickar in din ansökan:

Bygglov - från ansökan till bygglov

Anmälan

För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

Vilka åtgärder kräver att du gör en anmälan

Frågor

Kontakta oss om du är du osäker på om du behöver söka lov eller göra en anmälan. Ring bygglovjouren vardagar 9-11.30, via kommunens växel 08‑568 910 00.

Träffa en bygglovshandläggare

Varje tisdag och torsdag 14-16 kan du även träffa en bygglovhandläggare på Information Danderyd i Mörby centrum. Syftet med rådgivningen är att besvara enklare bygglovsrelaterade frågor samt att ge råd till dig som står i begrepp att söka bygglov. För frågor om ett pågående ärende ber vi dig kontakta din handläggare.

Din ansökan eller anmälan skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Blanketter för bygglov

Ansökan om lov

Anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov

Kontrollplan för eldstad/rökkanal

Kontrollplan för takkupa/fasadändring

Kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad

Anmälan kontrollansvarig

Teknisk beskrivning

Slutanmälan - nya Plan- och bygglagen

Slutanmälan

Exempelritningar

Nybyggnad- Exempelritning

Tillbyggnad - Exempelritning

Garage - Exempelritning

Murar och uppfyllnad - Exempelritning

Plank - Exempelritning

Tillgänglighet - Exempelritning

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Bygglov och anmälan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.