Danderyds kvalitetsutmärkelse

Varje år delar utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Syftet med kvalitetsutmärkelsen är att uppmuntra framgångsrika skolor och förskolor i sitt arbete. Utmärkelsen ska också inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att även i fortsättningen erbjuda högsta kvalitet.

Politiker, tjänstemän, förskolor och skolor i kommunen bjuds in att delta i nomineringsarbetet. Juryn består av representanter från utbildningsnämnden.

Kvalitetsutmärkelsen 2017 till Mörbyskolan

2017 års kvalitetsutmärkelse går till Mörbyskolan. Utmärkelserna delas ut av ordföranden i utbildningsnämnden och består av stipendier till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor och en glasskulptur.

Motivering

Mörbyskolan tilldelas Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 för sitt systematiska kvalitetsarbete för att säkra ett optimalt lärande för skolans elever.

Danderyds kvalitetsutmärkelse 2017

Isabel Rodrigues och Harri Koski tar emot Danderyds kvalitetsutmärkelse.

För mer information om kvalitetsutmärkelsen och erfarenhetsutbyte, kontakta Petra Dahlström, Lena Wallin eller skolan direkt.

Petra Dahlström, kvalitetscontroller skola, telefon: 08-568 913 85, e-post

Lena Wallin, kvalitetscontroller förskola, telefon 08-568 910 77, e-post

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds kvalitetsutmärkelse

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.