Projektmedel

Danderyds kommun erbjuder möjlighet för förskola, pedagogisk omsorg, skola (inkuderat förskoleklass, fritidshem och grundsärskola) och gymnasium i Danderyds kommun att ansöka om projektmedel.

Syftet är att stimulera utveckling av strategier och metoder för hållbar verksamhetsutveckling inom Utbildningsnämndens prioriterade områden. Erfarenheterna från utvecklingsarbetet ska spridas till alla enheter i Danderyd.

Redovisning av projektmedel 2018

Låt dig inspireras av tidigare projekt eller läs mer om hur ansökan går till:

Ansökan om projektmedel läsåret 2018-2019

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Projektmedel

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.