Våga Visa observatörer

Här hittar du information och material om Våga visa för observatörer från Danderyd.

Information och material hittar du på 

Våga Visas webbsida

Som observatör från Danderyd ska du efter genomfört uppdrag fylla i en blankett för arvode, se nedan. Den ska tillsammans med eventuella kvitton skickas till samordnaren för Våga Visa i Danderyds kommun, Petra Dahlström. För att din skola ska få vikarieersättning för din frånvaro ska blankett för vikarieersättning fyllas i och skickas till samordnaren. Mer information om detta finns i "Information till din hemskola om administrativa rutiner".

Blankett för arvode för genomförd observation
Blankett för vikarieersättning kommunal enhet
Blankett för vikarieersättning fristående enhet
Information till din hemskola/förskola om administrativa rutiner

Vill du bli Våga Visa observatör?

Läs mer i pdfen

Vill du bli observatör för Våga Visa

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Våga Visa observatörer

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.