Danderyd och Täby satsar på cykelstrada – snabbcykelväg till/från Stockholm

2013-01-24 10:04

Nu tar Danderyd och Täby gemensamt på sig den gula ledartröjan för att göra det lättare och mer attraktivt att pendla till jobbet med cykel. Det ska gå snabbt och säkert att arbetspendla med cykel, ett miljövänligt och hälsosamt alternativ till bilen.­

Nu tar Danderyd och Täby gemensamt på sig den gula ledartröjan för att göra det lättare och mer attraktivt att pendla till jobbet med cykel. Vi vill erbjuda våra cykelpendlande kommuninvånare Europas mest attraktiva snabbcykelväg – en cykelstrada. Det ska gå snabbt och säkert att arbetspendla med cykel, ett miljövänligt och hälsosamt alternativ till bilen.­

Trafikverket, som också prioriterar arbetspendling med cykel, har inlett ett arbete för att åstadkomma mer attraktiva och sammanhängande cykelstråk i Stockholmsområdet. Nu har politiska beslut fattats i både Täby och Danderyds kommun, syftande till att gemensamt och i samarbete med Trafikverket utreda möjligheten till en cykelstrada för att göra cykelpendling mera attraktivt. Utredningen ska sedan ingå i respektive kommuns cykelplan som också arbetas fram under året.

– De som arbetspendlar från Danderyd eller Täby har, jämfört med vardagscyklisten,  större krav på snabbare framkomlighet, säger Carina Erlandsson (M) ordförande tekniska nämnden i Danderyd. Målet är att anlägga en ny bred snabbcykelväg, vi kallar den cykelstrada, bredare än våra vanliga cykelbanor och gärna med beläggning i färg, fortsätter Carina Erlandsson.

– I takt med att trängseln ökar på E18 har behovet av alternativa färdmedel blivit allt akutare, säger Annica Nordgren (C) kommunalråd i Täby. Jag tror att en cykelstrada kan få fler att välja cykeln istället för bilen, då vinner vi mycket för miljön, fortsätter Annica Nordgren, som i sin verksamhet har särskilt fokus på just miljöfrågorna.

För ytterligare information kontakta gärna:

Carina Erlandsson (M), ordförande tekniska nämnden, Danderyd, 0708 305 925
Jörgen Elfving (C), 1:e vice ordförande tekniska nämnden, Danderyd, 070 538 28 86

Erik Andersson (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden, kommunalråd, Täby, 08 55 55 93 19
Annica Nordgren, (C), kommunalråd, talesperson miljöfrågor, Täby, telefon: 08 55 55 90 59

Pressmeddelandet i pdf-format

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd och Täby satsar på cykelstrada – snabbcykelväg till/från Stockholm

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.