Klart för utbyggnad av Mörby centrum

2013-10-24 15:50

Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade i måndags att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling av Mörby centrum.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan komma igång med ombyggnaden av Mörby centrum, och att beslutet fattades i stor politisk enighet. Avtalet med Diligentia kommer att ge danderydsborna ett ännu bättre centrum med fler butiker och större serviceutbud, kommenterar Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande, och Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 

- Äntligen kan vi komma igång och utveckla Danderyds centrum och göra plats för alla butiker och kontorshyresgäster som vill skapa framtidens handels- och mötesplats, säger Bo Jansson, fastighetschef Diligentia.

Beslutet innebär bland annat följande:

  • Mörby centrum byggs ut till fd OK/Q8-tomten och förbinds med nuvarande
    centrum med en byggnad över Mörbyleden
  • nytt busstorg som ger bussarna ett gemensamt hållplatsläge
  • både norra och södra torget rustas upp
  • trafiksäkerheten ökas genom förbättrade lösningar för bil-, cykel- och gångtrafik
  • parken längs med Golfbanevägen rustas upp
  • bostäder byggs längs med Golfbanevägen 

 För ytterligare information, kontakta:

 Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M), tel 08-568 910 10
 Siv Sahlström, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (C), tel 08-568 919 37
 Bo Jansson, fastighetschef Diligentia, tel 070-590 84 42

Pressmeddelandet i PDF-format  

Mer information om Mörby centrum om- och tillbyggnad;
Presentationer från frukostmöte 14 november 2013

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.