Beslut och protokoll

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt nämnderna redovisas i protokoll.

Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer.

Protokollet är en allmän handling. När ett protokoll är justerat anslås det på kommunens officiella anslagstavla i entrén på Djursholms slott samt läggs ut på kommunens hemsida.

För att hitta protokollen går du in på handlingar och protokoll och väljer den nämnd/styrelse där du önskar ta del av protokollet.

Handlingar och protokoll

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Beslut och protokoll

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.