Digital anslagstavla

Välkommen till Danderyds kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi tillkännagivanden och kungörelser. Anslagstavlan ska även innehålla upplysningar om hur beslut kan överklagas.

Underättelse inför granskning av detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421 Danderyds kommun

Här kan du läsa kungörelse vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-05

Här kan du läsa kungörelse vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-05

Läs mer om att överklaga kommunala beslut

Tillkännagivande av kungörelser, anslag/bevis och delegationsbeslut
Anslag/bevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12
Anslag/bevis Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-02-06
Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-12
Anslag/bevis: Protokoll socialutskottet 2018-02-14
Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2018-02-05
Anslag/bevis: Byggnadsnämnden 2018-01-31
Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29
Anslag/bevis kommunstyrelsen 2018-02-12
 

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade (underskrivna) protokoll
  • delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag/bevis av protokoll

Senast två dagar efter att ett protokoll har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts.

Tiden för överklagande av beslut räknas från och med att tillkännagivandet skett på anslagstavlan. Tillkännagivandet ska sitta kvar på anslagstavlan under hela överklagandetiden.

Kungörelse kommunfullmäktige

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Digital anslagstavla

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.