Bil- och cykelparkering

Tillfälligt parkeringshus under ombyggnad

Tillfälllig parkering Mörby centrum under ombyggnad

Under ombyggnaden av Mörby centrum finns infarten till parkeringshuset under E18 längs Mörbyleden.

Parkeringshus

Morby C Parkeringshus_560
Det nya parkeringshuset byggs i flera våningar på andra sidan E18 med en gångbro över
motorvägen till nya Mörby centrum.

Parkeringsplats

Morby C Parkeringsplats_560
På södra sidan om nya Mörby centrum, mot Danderyds sjukhus kommer det att finnas en
utomhusparkering intill glashuset.

Cykelparkeringar

cykelparkeringar

Rödmarkerade områden är de cykelparkeringar som för närvarande finns runt Mörby centrum.