Skolstart för grundskolan onsdagen den 22 augusti

2012-08-16 12:30

Välkommen alla elever till ett nytt läsår. Samtidigt som skolan startar är det fokus på att hastighetsgränserna hålls för att säkra skolvägarna.

Välkommen alla elever till ett nytt läsår. Samtidigt som skolan startar är det fokus på att hastighetsgränserna hålls för att säkra skolvägarna.

Den 22 augusti är det skolstart för alla barn 6-16 år i Danderyds kommun och många av dessa är nybörjare i trafiken. Därför passar det extra bra att det samma vecka, vecka 34, är så kallad hastighetsvecka, vilket bland annat innebär att polisen satsar på ökad hastighetsövervakning utanför skolor.

– Skillnaden mellan 30 km/tim och t.ex. 50 km/tim är avsevärd både vad gäller att hinna stanna för ett barn som springer ut i gatan och vad som händer om barnet trots allt skulle bli påkört, säger Lotta Frejd Malmqvist, projektledare på NTF Stockholm-Gotland och hänvisar till mer fakta på www.ntf.se/stockholm.

Tänk på att den tid du tjänar på att köra fortare är ytterst marginel, framförallt ställt mot den ökade risken för olyckor och dess allvarlighetsgrad. Om du kör 20 km/h ”fortare” där så är tekniskt möjligt, kanske du lyckas höja din medelhastighet över en sträcka med ca 10 km/h. Du tjänar då ungefär 4 sekunder per kilometer, de sekunderna kan aldrig vara värt att risker liv för.

– Mot bakgrund av detta är hastigheten utanför skolor en av vår kommuns mest prioriterade trafiksäkerhetsfrågor, en fråga som vi på tekniska kontoret arbetar med året runt genom såväl fysiska åtgärder som hastighetsmätningar och information, avslutar Jonas Frejd, trafikplanerare.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Skolstart för grundskolan onsdagen den 22 augusti

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.