Danderyd satsar på äldreomsorgen

2012-08-07 12:30

Socialnämnden i Danderyd föreslår att ersättningen till hemtjänstutförarna höjs från 1 oktober. Den höjda ersättningen innebär en resursförstärkning med 10 procent jämfört med 2011. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

Socialnämnden i Danderyd föreslår att ersättningen till hemtjänstutförarna höjs från 1 oktober. Ärendet behandlades av socialnämnden 2012-08-15 och grundar sig på en jämförelse med andra kommuner som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort där det framgår att Danderyds ersättning är relativt låg.  Inför 2013 kan en ökning av budgetramen bli aktuell för att rymma kostnadsökningen.

Nästa steg i beslutgången är kommunstyrelsen som behandlar ärendet den 3 september varefter beslut kan tas av kommunfullmäktige den 24 september.

"Detta är en satsning på äldreomsorgen i Danderyd", säger socialnämndens ordförande Isabella Jernbeck (M).

"Vi vill att kommunens äldre ska få hemtjänst med hög kvalitet och valfrihet, därför behöver hemtjänstens utförare bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag", säger socialnämndens vice ordförande Anna-Karin Öhrström (C).

Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet den 3 september.

Socialnämndens ärenden och beslut finns samlade på kommunens hemsida, se bifogad länk, http://danderyd.yourvoice.se/insyn.aspx

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd satsar på äldreomsorgen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.