Beslut om höjning av hemtjänstcheck 2012

2012-09-28 16:30

Vid kommunfullmäktige den 24 september beslutades att hemtjänstchecken höjs till 306 kronor per utförd timme för privata utförare och 301 kronor för kommunal utförare.

Vid kommunfullmäktige den 24 september beslutades enligt kommunstyrelsens förslag att hemtjänstchecken höjs till 306 kr per utförd timme för privata utförare och 301 kr för kommunal utförare. Vidare beslöts följande i ärendet:

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja hemtjänstchecken för perioden januari – mars 2012 till 306 kr per utförd timme för privata utförare och 301 kr för kommunal utförare

2. Kommunfullmäktige beslutar att höja hemtjänstchecken inklusive OB-tillägg och dubbelbemanning för perioden april – september 2012 till 353 kr per utförd timme för privata utförare och 347 kr för kommunala utförare.

3. Kommunfullmäktige beslutar att hemtjänstchecken inklusive OB-tillägg uppgår till 353 kr per utförd timme för privata utförare och 347 kr för kom-munala utförare från och med 1 oktober 2012.

4. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta separat utförd och registrerad dubbelbemanning från och med 1 oktober 2012.

5. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får i uppdrag att i sam-band med budget 2013 återkomma med nivå för hemtjänstchecken där OB-tillägg ersätts separat, att gälla from 1 januari 2013.

(Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24 justeras måndag 1 oktober 2012.)

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Beslut om höjning av hemtjänstcheck 2012

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.