Danderyd allt bättre på miljö

2012-07-12 14:30

Danderyd har klättrar från placering 214 till 150 i tidningen Miljöaktuellts miljörankning av "Sveriges Miljöbästa kommun".

Danderyd har i år 2012 gått från placering 214 till 150 i tidningen Miljöaktuellts miljörankning av "Sveriges Miljöbästa kommun" bland rikets 290 kommuner. Eskilstuna hamnar i topp, på andra och tredje plats kommer Örebro och Malmö.

Miljöaktuellt granskar kommunernas miljöarbete men skriver "En rankning kan sällan ge en helt rättvis bild av läget i kommunerna, men vår ambition är att på bästa sätt ta temperaturen på kommunens övergripande miljöarbete". Miljöaktuellts ranking tas fram i samarbete med bland annat Boverket, Energimyndigheten, SKL, Havs- och vattenmyndigheten samt miljögranskande organisationer.

- Det är ett stort framsteg. Vi är glada för det, men självklart är vi inte nöjda. Vi tror att Danderydsborna förväntar sig mer av oss. Vi hoppas att det arbete som nu bedrivs av den nya majoriteten (M, C och KD) ska leda till ännu bättre resultat i miljöarbetet säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Siv Sahlström (C).

- Vi har under det gångna året arbetat hårt med de höga bullernivåerna från Roslagsbanan och E18 och med för höga partikelhalter vid E18.

- Danderyd har från januari 2012 en egen miljö- och hälsoskyddsnämnd och vi räknar med att det ska ge resultat när den första inkörningsperioden är över och en miljösamordnare anställts säger Siv Sahlström.

För mer information

  • Länk till hela undersökningen "Sveriges Miljöbästa kommun"
  • Kontaktuppgifter till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande:
    , 08-568 919 37 alt. 0734-60 50 37
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd allt bättre på miljö

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.