Första spadtaget för ny förskola i Enebyberg

2012-08-30 14:00

Förskolan Skogsgläntan kommer att kunna flytta in i ett helt nytt hus sommaren 2013.

Starten av nybyggnationen inleddes den 29 augusti på Enmansväg 1. Grävskopan stod på plats och bakom spakarna satt fastighetsnämndens ordförande Torsten Sjögren (M). Kommunalrådet Olle Reichenberg (M) nämnde i sitt tal att detta blir kommunens första byggnation av passivhus, ett steg i att sänka energiförbrukningen.

Ett passivhus är en extremt välisolerat och lufttät byggnad. Stora delar av året räcker det med värmen från solinstrålningen samt från personer, belysning och apparater för att hålla en normal inomhustemperatur. Under kalla månader tillförs lite extra värme. Passivhuskonceptet förutsätter ett minutiöst kvalitetsarbete och bra samverkan under byggprocessen.

Förskolan Skogsgläntan kommer att kunna flytta in i ett helt nytt hus sommaren 2013. Förskolan är byggd för 100 barn.

- Det känns fantastiskt att få förmånen att starta upp vår verksamhet i en helt ny förskola som är byggd för framtiden. Utformningen av lokalerna är en utmaning i sig, det blir mer gemensamma utrymmen och avdelningarna kommer att bedriva verksamhet i arbetslag säger Monica Nilvang, förskolechef på Skogsgläntan.

Byggnaden uppförs i robusta material som ska hålla sig funktionella och vackra under en lång tid. Stomme och fasaden är i betong med en vit och grön yta. Taket är ett sedumtak, ett grönt vegetationstak. Detta är ett utjämningsmagasin för regnvatten och ett steg i lokalt omhändertagande av dagvatten.

- Tekniska kontoret och verksamheten ser fram emot den första passivhusförskolan i kommunen, en kretsloppsinriktad förskola i en byggnad med mycket låg energianvändning. Det är en föregångare för kommande nybyggnadsprojekt., säger Kristin Åberg Nilsson, bitr fastighetschef på tekniska kontoret.

Mer information om passivhus: http://igpassivhus.se, www.passivhuscentrum.se

Ytterligare upplysningar

Kristin Åberg Nilsson
Bitr fastighetschef
Danderyds kommun
Tekniska kontoret
Box 74
182 11 Danderyd
08-568 912 04

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Första spadtaget för ny förskola i Enebyberg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.