Informationsmöte om markarbeten vid Berga Backe

2012-08-13 13:00

Berga Backe

Tunnelbygget vid Berga Backe

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i Stockholmsregionen. Vid Berga Backe sker förberedelser inför tunnelbygget under Mörby centrum.

Den 22 augusti kl 19.00 hålls ett informationsmöte i Danderyds församlingsgård, Angantyrvägen 39. Välkommen!

Svenska Kraftnät arbetar i projektet med målsättningen att utforma ett nät som säkrar den långsiktiga elförsörjningen i Stockholmsregionen till lägsta möjliga kostnad och som påverkar omgivningen så lite som möjligt.

Pågående arbeten

Berga Backe: Arbetet med att förbereda marken har påbörjats och det som ligger närmast är nu att bygga den provisoriska parkeringsplatsen och nedfarten till den som kommer att ligga jämte transformatorstationen.  Det arbetet startar upp under vecka 31. Den 6 augusti påbörjar tunnelentreprenören Lemminkäinen etableringen av sina bodar, tält och övrig utrustning.  Själva tunnelbygget kommer inte att påbörjas förrän i oktober.

Den 22 augusti kl 19.00 har Svenska Kraftnät ett informationsmöte i Danderyds församlingsgård, Angantyrvägen 39. om de pågående arbetena med tunneln. Välkomna!  

Markarbeten i Rinkebyskogen 

Rinkebyskogen kommer att påverkas genom att ledningar grävs ner i marken från Fjäturen till Anneberg (se kartan). Markarbeten kommer att starta i oktober och vara klara under 2014. Kabelsträckningen genom Rinkebyskogen har tagits fram i samarbete med Danderyds kommun och Naturskyddsföreningen. Målet är att i den mån det är möjligt följa befintliga spår och stigar för att minimera behovet av skogsavverkning.

Vad händer härnäst?

Stockholms Ström har en egen webbplats där du finner mer information löpande om projektet och även vad som händer specifikt i Danderyd: www.stockholmsstrom.net

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Informationsmöte om markarbeten vid Berga Backe

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.