Kommunens Kvalitet i korthet 2011

2012-02-07 15:00

Undersökningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Detta är ett verktyg för att kunna jämföra kommunerna emellan. Det var 160 deltagande kommuner och Danderyd har varit med sedan 2008.

Undersökningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Detta är ett verktyg för att kunna jämföra kommunerna emellan. Det var 160 deltagande kommuner och Danderyd har varit med sedan 2008.

Kommunens kvalitet i korthet innebär att ett fyrtiotal mått har jämförts. Måtten är indelade under följande huvudrubriker:

  • tillgänglighet
  • trygghet
  • information och delaktighet
  • effektivitet
  • kommunen som samhällsutvecklare

Sammanfattningsvis har Danderyd goda resultat på flera mått. Kommunen är bland de tio bästa när det gäller kort väntetid till förskola, resultat och effektivitet i kommunens grundskolor, invånarnas upplevelse av inflytande och av kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i.

Resultat som försämrats jämfört med föregående år är bland annat nöjdheten hos brukare av hemtjänst och särskilt boende medan resultat som förbättrats jämfört med föregående år är ett par av miljömåtten och antalet nya företag.

En majoritet av kommunens resultat ligger över medelvärdet för de deltagande kommunerna. Resultat som ligger under medelvärdet avser mått av bland annat nöjdheten hos brukare av hemtjänst och särskilt boende, återvinning av hushållsavfall och snitthandläggningstid för ekonomiskt bistånd.

Alla kommuners resultat publiceras på SKLs webbplats.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kommunens Kvalitet i korthet 2011

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.