Kungen delar ut pris för bästa förskola och bästa skola

2012-09-12 11:00

Priset består av glasskulpturen Hjärta och hjärna av danderydskonstnären Leif Ahrle samt vardera 25 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden har delat ut utmärkelsen sedan år 2006.

Priset delas ut inom tre områden till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang och professionalism har

  • utvecklat verksamheten enligt barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål
  • genomfört projekt som finansierats via medel från barn- och utbildningsnämnden
  • genomfört ett systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetsredovisningen ger en tydlig bild av verksamhetens processer och resultat.

Förskolor och skolor lämnar förslag på nominering. Förvaltningsledningen tar fram ett förslag, varefter barn- och utbildningsnämnden fattar beslut.

Nämnden beslutade i år att dela ut utmärkelsen till Mörbyskolan och Kyrkans förskolor med följande motiveringar:

Mörbyskolan har arbetat systematiskt med att utveckla undervisningsmetoderna i matematik. Personalens didaktiska kompetens har höjts genom arbetssättet Learning study.

Mörbyskolan bedriver från och med höstterminen 2012 spetsutbildning i matematik som en av tre skolor i landet.

Kyrkans förskolor har utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete som är demokratiskt, välgrundat och i linje med kommunens inriktningsmål. Kommunens årliga kundundersökning vittnar om ett markant förbättrat resultat.

Priset består av glasskulpturen Hjärta och hjärna av danderydskonstnären Leif Ahrle samt vardera 25 000 kr.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kungen delar ut pris för bästa förskola och bästa skola

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.