Livsstilsstudie på skolungdomar i Danderyd

2012-11-23 14:09

Enkätundersökning genomförd om skolungdomars livsstil i frågor om tobak, alkohol, narkotika, brottslighet, psykiska hälsa, skolan och fritiden.

Livsstilsstudien är en enkätundersökning som genomförts i Danderyds kommun vartannat år sedan 2004. Enkätundersökning innehåller frågor om tobak, alkohol, narkotika, brottslighet, psykiska hälsa, skolan och fritiden.

Enkätundersökningen visar att ungdomarna förefaller använda mindre tobak, alkohol och narkotika än 2010 i Danderyds kommun. Men det finns undantag: bland pojkar i årskurs nio kan man se att den grupp som dricker alkohol dricker mer än vid förra mätningen, och pojkar i gymnasiets årskurs två provar oftare narkotika.

- Att så unga pojkar dricker så mycket är oroande. Vi måste få föräldrarna att förstå de långsiktiga konsekvenserna och stötta pojkarna så att de lär sig säga nej till alkohol, säger Anders Bergstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Lika oroande är det ökande bruket av cannabis. Langarna dumpar marknaden och skyr inga medel för att rekrytera nya kunder. Här har vi, skola, fältare och polis en mycket stor gemensam uppgift tillsammans med föräldrarna, om vi ska kunna bryta trenden.

Länk till enkätrapport.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Livsstilsstudie på skolungdomar i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.