Mycket goda resultat i Danderyds skolor

2012-10-31 10:30

I Skolinspektionens sammanfattande kommunrapport framkommer att elever i Danderyd trivs bra, känner sig trygga samt att de uppnår mycket goda studieresultat.

I Skolinspektionens sammanfattande kommunrapport framkommer att elever i Danderyd trivs bra, känner sig trygga samt att de uppnår mycket goda studieresultat. Det är mycket glädjande för verksamheten konstaterar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Patrik Nimmerstam.

- Det är inte första gången olika utvärderingar och jämförelser visar att Danderyds skolor intar en topposition i landet. Därför är det inte överraskande att Skolinspektionen kommer fram till samma resultat efter sin tillsyn. Det goda resultatet är ett kvitto på att vi är på rätt väg baserad på en tydlig politisk satsning på skolan i Danderyd i kombination med att vi har många duktiga och kompetenta medarbetare som utför det dagliga arbetet med våra elever, säger Patrik Nimmerstam (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 

I sin rapport berömmer också Skolinspektionen arbetet som sker både lokalt på skolorna och centralt på förvaltningarna. Danderyds kommun tilldelas endast ett enda föreläggande vilket är rätt unikt.

- Att vi får ett gott omdöme av Skolinspektionen är en god utgångspunkt för att fortsätta det omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår i Danderyds skolor. Ska vi behålla vår topposition i landet får vi aldrig slå oss till ro utan driva arbetet vidare med samma målmedvetenhet som majoriteten har visat hittills, säger Christian Hoas (M), 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av samtliga skolor i Danderyds kommun under hela år 2012.

Läs mer om kommunrapporten i pressmeddelande från Skolinspektionen

För mer information om resultatet i Danderyds skolor, kontakta Patrik Nimmerstam, ordförande Barn- och utbildningsnämnden, telefon 073-654 54 54 eller Christian Hoas, 1:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden, telefon 070-715 80 39

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Mycket goda resultat i Danderyds skolor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.