Nivån på hemtjänstchecken ses över

2012-07-11 14:30

Kommunfullmäktige kommer ta ställning i frågan på första sammanträdet för hösten den 24 september.

Alla Danderydsbor som behöver hemtjänst ska få högsta kvalitet. Den nya elektroniska tidsregistreringen som infördes för alla utförare av hemtjänst den första januari 2012 innebär att de Danderydsbor som beviljats hemtjänst säkert får den tid de ska ha och betalar för.

Omställningen till ett nytt system kan, även om det är väl förberett, ta tid. Det nya tidsregistreringssystemet som nu varit i drift sex månader håller på att utvärderas.

En enhällig socialnämnd föreslog 2012-05-28 fullmäktige att höja hemtjänstchecken med ytterligare en procent retroaktivt från och med 1 januari. Nivån skulle då motsvara genomsnittlig nivå i landet för kommuner med elektronisk tidsregistrering.

Den 25 juni kom det till kommunledningens kännedom att det fanns en utförare som inte ansåg att detta var tillräckligt för att fortsätta som utförare av hemtjänst.

Skillnaden mellan socialnämndens och utförarens bedömning var så stor att kommunstyrelsens extrainkallade arbetsutskott (se protokoll 2012-06-28) beslöt skicka tillbaka ärendet till socialnämnden för förnyad prövning av den föreslagna nivån med en höjning med en procent.

Socialnämnden fick av arbetsutskottet i uppdrag att till den 15 augusti 2012 ta fram ett mer utförligt underlag så att det är möjligt för fullmäktige att bedöma vilken nivåhöjning som krävs.

Kommunstyrelsen kommer som planerats att behandla höjningen av hemtjänstchecken den 3 september och fullmäktige kommer att ta ställning till förslaget vid sitt första sammanträde för hösten den 24 september.

Siv Sahlström (C)
Kommunstyrelsens första vice ordförande
I detta ärende tjänstgörande ordförande

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nivån på hemtjänstchecken ses över

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.