Rätt hastighet - för en attraktiv kommun

2012-09-03 14:00

Förslag till ny hastighetsplan för Danderyds kommun är ute på remiss.

Ett förslag till ny hastighetsplan för Danderyds kommun är nu ute på remiss. Den nya planen baseras på "rätt fart i staden" , konceptet som utifrån vägens utformning och dess relation mellan fordon och oskyddade trafikanter anpassar hastighetsgränserna.

Hastighetsplanen är anpassad till de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 km/tim och så vidare.

Hastighetsplan 2012 finns som samrådshandling att del av.

Kontakt för att ta del av samrådshandlingar, ställa frågor eller lämna synpunkter: alternativt över disk via vårt kundcenter Information Danderyd, Mörby centrum där även samrådshandlingar finns att ta del av.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Rätt hastighet - för en attraktiv kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.