Så bidrar du till en giftfri miljö

2012-11-15 14:17

Du spolar väl inte ner damm eller målarfärg i avloppet? Damm och målarfärg kan innehålla skadliga kemikalier som inte fångas upp i reningsverket utan sköljs vidare ut i havet.   

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemialier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks bland annat i Käppalaförbundets reningsverk. Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.

Reningsverk är inte gjorda för att ta hand om skadliga kemikalier. Just nu genomför Käppalaförbundet därför en informationskampanj som syftar till att minska mängden skadliga kemikalier i det inkommande avloppsvattnet.

Gå in på www.kappala.se för att ta reda på hur du kan bidra till en giftfri miljö.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Så bidrar du till en giftfri miljö

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.