Information om pågående kabelarbete

2013-09-17 12:03

Här följer en aktuell lägesrapport från E.ON Elnät Sverige AB om deras pågående arbete i kommunen med att förlägga en 84kV kabel mellan utomhusstationen Rinkeby och stationen Sökvabäck

Syftet med den nya kabeln är att förstärka befintligt elnät för att minska antalet elavbrott då energiförbrukningen i det aktuella området ökat med 200% de senaste 25 åren.

Grävningsarbeten är påbörjade vid Danderyds Gymnasium och går österut längs gång- och cykelbanan. På vissa sträckningar förekommer även en del avverkning där kabeldiket ska schaktas fram.

I slutet av vecka 38 kommer avverkningsarbetena starta vid Roslagsbanans Kårstalinje i riktning mot Danderyds Gymnasium. Vecka 39 eller vecka 40 kommer avverkningen fortsätta in i Altorpsskogen. Dessa arbeten kommer att pågå några veckor.

I oktober är det tänkt att mer information presenteras om hur arbetet fortskridit.

Hela projektet beräknas vara klart våren 2014.

Se karta

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Information om pågående kabelarbete

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.