E.ONs kabelprojekt och Svenska Kraftnäts tunneldrivning

2013-11-26 08:00

Här en samlad lägesrapport om E.ON Elnät Sverige ABs pågående kabeldragning och Svenska Kraftnäts tunneldrivning i Danderyd.

Aktuella insatser hösten/vintern 2013-14 i E.ONs kabelprojekt mellan Rinkeby och Sökvabäck:


Bakgrund

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) kommer att förlägga en 84kV kabel mellan utomhusstationen Rinkeby och stationen Sökvabäck. Syftet med den nya kabeln är att förstärka befintligt elnät för att minska antalet elavbrott då energiförbrukningen i det aktuella området ökat med 200% de senaste 25 åren.

Borrningar

under Kårstalinjen är planerade under veckorna 49-51. Borrning under Roslagsbanan vid Altorpstationen är i det närmaste slutförda. Om borrningen avlöper som planerat kommer kablarna att förläggas från Altorpstationen till skarvgropen på Ymervägen vid idrottsplatsen under vecka 49.

Stubbrytning

Arbetena med stubbrytning och bortforsling av stubbar från Altorpskogen mellan Kårstalinjen och spårcentralen är slutförda. Från spårcentralen vidare österut pågår stubbrytningen fram till jul.

Sprängningar

Besiktningarna av de hus som ligger mot inom säkerhetszonen för sprängningarna är klara och mätare sätts upp allteftersom. Sprängningsarbetena har påbörjats under vecka 48. Troligtvis kommer sprängningarna kommer att fortsätta även efter juluppehållet.

Transporter

Samtliga arbeten inom Altorpskogen kommer att innebär en del transporter till och från arbetsområdet, dessa kommer att ske via Ekebydalsvägen, Frekevägen, Svalnäs Kyrkväg samt Kolgavägen.

Omläggning av stråk och spår

När arbetena pågår i Altorpskogen kommer en del promenadstråk och elljusspår att läggas om, detta sker i samråd med Björn Alkeby och skötselentreprenören. Omläggning av promenadstråken kommer att ske tidigast i januari 2014.

Återställning Ymervägen

Återställningen av Ymervägen beräknas utföras under veckorna 50 och 51.

Arbeten vid Kårstalinjen-Altorpstationen

I januari 2014 kommer schaktarbeten, kabelförläggning och återställning att påbörjas mellan Kårstalinjen och ängen väster om Altorpstationen.

Juluppehåll

Under veckorna 52 och 01 kommer projektet ha julledigt, arbetena återupptas 7 januari 2014. 

Färdigt

Projektets insatser i Danderyds kommun beräknas vara klart våren 2014.
________________________________________________________________________

Kabelarbete i Edsviken från Danderyd över till Solna 

Hösten 2014 planeras att sjökablar i Edsviken sänks från Danderyd över till Bergshamra, Solna kommun.
________________________________________________________________________

Svenska Kraftnäts information om aktuellt arbete med tunneldrivningen under Mörby

I dagsläget är det ungefär 30 meter kvar av tunneldrivningen. Därmed kommer bullret från sprängningarna från tunneldrivningen snart att upphöra för de som i närheten där vi just nu befinner oss. Vi har även i full fart med att bygga vertikalschakten vid Berga Backe och Kevinge. Kabelförläggningen mellan Berga Backe och transformatorstationen beräknas vara klara under november.

City Link, etapp 1

Vårt arbete med att lägga ner markkabel i Rinkebyskogen börjar bli klart.  Hela sträckan genom Rinkebyskogen fram till Kärrdal är nu återfylld. Den sista sträckan vid Kärrdal och Sjöberg bort mot Rösjöängen återfylls sista veckan i oktober.  Ungefär var 800 meter finns en skarvplats och arbetet med att skarva kablarna tar cirka 4 veckor per skarvplats.  Dessa så kallade skarvgropar återfylls löpande vartefter skarvningen blir klar.  

Provborrningar för City Link etapp 2

Nu är provborrningarna i stort klara. Arbeten med att färdigställa marken där vi tidigare har borrat pågår, efterbesiktningar görs också. Enstaka kompletterande borrningar och annat arbete såsom vattenprovtagningar kommer bli nödvändiga i vår. Nu i slutet av oktober börjar vi att borra ett av tre borrhål i Stocksundet via en pråm. Vi startar söder om Bockholmen med två borrhål. Därefter borrar vi på norra sidan. Allt arbete beräknas pågå till februari ut. I november/december planerar vi även att borra vid Danderyds kyrka.

Svenska Kraftnäts information finns även på projektets hemsida http://www.stockholmsstrom.net/.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: E.ONs kabelprojekt och Svenska Kraftnäts tunneldrivning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.