Eon gräver ner ny elkabel mellan Rinkeby och Sökvabäck

2013-05-15 10:32

E.ON Elnät Sverige kommer att lägga ut en 84kV elkabel mellan utomhusstationen Rinkeby och stationen vid Sökvabäck. Syftet med den nya kabeln är att förstärka det befintliga elnätet för att minska antalet elavbrott.

Sträckning

Kabeln kommer att gå från Rinkebystationen utmed Gymnasievägen österut, den följer gång‐ och cykelvägen söder om gymnasieskolan. Efter skolan vänder kabeln norrut genom skogs‐ och ängsmark fram till Roslagsbanan.

Efter Roslagsbanan går kabeln genom Altorpskogen fram till Svalnäs Kyrkväg. Här svänger kabeln söderut för att följa ytterkanten av skogspartiet norr om Lillkalmarvägen och Mjölnartorpsvägen fram till Bråvallavägen.

Utmed Bråvallavägen löper kabeln på västra sidan till den korsar Roslagsbanan vid korsningen Bråvallavägen/Ymervägen. Härefter fortsätter kabeln i södra vägrenen på Ymervägen förbi begravningsplatsen och Djursholms idrottsplats. Öster om idrottsplatsen viker kabeln söderut för att ansluta till station Sökvabäck österifrån.

Se karta

Främst kommunala fastigheter berörs

De fastigheter som berörs tillhör i första hand Danderyds kommun. Merparten av sträckan kommer att schaktas. Roslagsbanan kommer att korsas på två ställen och vid dessa korsningar kommer borrning att ske. Kabelns totala längd är cirka 4.100 meter. En optoslang och fiber kommer också att läggas mellan stationerna.

Arbetet beräknas starta så snart som möjligt och pågå fram till i höst.

Har du frågor om kabelläggningen, kontakta Per-Arne Eliasson, E.ON Elnät Sverige AB, 070 – 697 65 56.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Eon gräver ner ny elkabel mellan Rinkeby och Sökvabäck

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.