Möjligheter till fler infartsparkeringar utreds

2013-08-29 22:00

 

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-08-29 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda om parkeringen som tillhör sporthallen och Mörbybadet skulle kunna användas som infartsparkering för danderydsbor dagtid.

Infartsparkering – varje ny parkeringsplats ett välkommet tillskott

Tekniska nämndens informerar att deras ambition och mål är att fler ska använda kollektivtrafiken istället för att ta bilen in till stan. Infartsparkeringen vid Hortus räcker inte till, den är fullbelagd redan före kl 8! När Plantagen lämnar området kommer det att kunna bli ett litet tillskott men behovet och önskemålet är betydligt större än så.

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-08-29 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om också parkeringen som tillhör sporthallen och Mörbybadet skulle kunna användas som infartsparkering för danderydsbor dagtid, då den annars mest används kvällar och helger.

- ”Vi letar ständigt efter tänkbara ytor att använda som infartsparkering. Även om detta inte täcker behov och önskemål så jobbar jag enligt principen att varje ny P-plats är ett välkommet tillskott”, säger Carina Erlandsson (M), tekniska nämndens ordförande.

- ”Detta är en fråga som berör flera parter men jag har goda förhoppningar att alla ska komma överens” säger Jörgen Elfving (C) 1:e vice ordförande tekniska nämnden.

För ytterligare information kontakta gärna:

Carina Erlandsson, ordförande tekniska nämnden
0708 305 925

Jörgen Elfving, 1:e vice ordförande tekniska nämnden
0705 382 886

Pressmeddelandet i pdf-format

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Möjligheter till fler infartsparkeringar utreds

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.