Svenska Kraftnät informerar om provborrningar

2013-02-04 15:58

Läs om Stockholms Ströms provborrningar som planeras pågå i Danderyd fram till april månad.

City Link, etapp 2 – tunnel under Stockholm 

Flera av Stockholms Ströms delprojekt påverkar Danderyd. Den viktigaste  delen i Stockholms Ström blir nya 400 KV ledningen City Link vars två etapper går genom Danderyds Kommun. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas in till Stockholmsområdet från flera håll vilket säkrar elleveranserna  för framtiden.

Från transformatorstationen i Anneberg planeras etapp 2 av City Link att gå i en tunnel under delar av Danderyd och Stockholms innerstad fram till en ny transformatorstation i Mårtensdal. Sträckningen är inte fastställd i detalj.

Provborrningarna har nu startat och syftet är att undersöka markförhållanden, bergnivåer och grundvattenförhållandena längs den tänkta tunnelsträckningen. Eftersom den exakta tunnelsträckningen ännu inte är bestämd så borrar vi i en bred korridor (upp emot 400 m). Provborrningarna planeras pågå fram till april. 

Det som syns är en borrigg och ett visst buller kommer att höras i närheten av maskinen.

Om du som fastighetsägare kommer att bli direkt berörd, kommer du att få information cirka en vecka innan borrningarna börjar.  

För mer information
Information om etapp 1 av City Link inkl karta 
www.stockholmsstrom.net

Tidigare relaterad nyhetsartikel på danderyd.se
Etapp 1 av elförbindelsen City Link

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Svenska Kraftnät informerar om provborrningar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.