Svar om bostadsbyggande i Danderyd

2014-03-31 14:25

Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg skriver i DN om planerna för fler bostäder i Danderyds kommun.

Danderyd planerar 1000 nya bostäder

Inlägg I Dagens Nyheter den 26 mars presenterades en genomgång av hur mycket Sveriges kommuner bygger i förhållande till de senaste årens befolkningsökning. I sammanställningen pekas Danderyd ut som den kommun som bygger minst. Resultatet kommenteras även på DN:s ledarsida den 27 mars under rubriken "Tukta byggsyndarna".

Det kan i sammanhanget noteras att Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. De centrala delarna genomkorsas av motorvägen E18 med mycket höga partikelhalter och bullernivåer, vilket försvårar ​- bostadsbyggande i kommunens centrala delar. Dessutom går tre stora kraftledningsstråk genom Danderyd, vilket länge omöjliggjort byggande i ​andra delar av kommunen. Den pågående markförläggningen av kraftledningarna är därför mycket välkommen och kommer att ge oss möjlighet att diskutera bebyggelse på delar av den mark som frigörs.

För närvarande pågår planarbeten i Danderyd som kommer att innebära cirka 1 000 nya bostäder de kommande åren. Med tanke på att det i dag finns knappt 13.000 hushåll i kommunen får det sägas vara en ganska ambitiös ökningstakt. Problemet är förstås att det är så pass lång leveranstid för nya bostadsprojekt. I Danderyd överklagas i princip alla byggen till högsta instans, vilket kan fördröja ett projekt med så mycket som 1,5 år från beslut om antagande av detaljplan. Regeringens arbete för att förenkla och snabba på överklagandeprocesserna är därför ytterst välkommet.

Olle Reichenberg (M) kommunstyrelsens ordförande, Danderyds kommun

Publicerad i Dagens Nyheter den 31 mars
http://www.dn.se/ledare/signerat/danderyd-planerar-1-000-nya-bostader/ 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Svar om bostadsbyggande i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.