Danderyd utreder tunnelförläggning av E18

2014-06-10 13:00

Den 9 juni beslutade kommunstyrelsen i Danderyd att godkänna en projektplan för utveckling av området kring E18 genom kommunen. Beslutet är en följd av den åtgärdsvalsstudie som inleddes tidigare i vår i samarbete med väghållaren Trafikverket och Stockholms läns landsting.

Syftet med studien är att få ett underlag för prioritering av effektiva lösningar för trafiksituationen idag och på längre sikt. Den geografiska avgränsningen är hela E18:s sträckning genom Danderyd.

– Frågan om en tunnelförläggning och/eller överdäckning av delar av E18 genom Danderyds kommun har diskuterats i många år. Det är därför glädjande att vi nu på allvar kan analysera vilka konsekvenser en sådan skulle få. Denna första del av arbetet beräknas klar om cirka ett år och därefter kan vi ta ställning till om vi ska gå vidare inom ramen för en fördjupad översiktsplan, kommenterar Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– En viktig del av programarbetet är att studera vilka effekter en eventuell nedgrävning av vägen skulle få för miljön i kommunens centrala delar. Vi ska bygga bostäder på den frilagda marken, men det får inte bli en storskalig exploatering. Exploateringen måste anpassas till den miljö vi har och vill ha i Danderyd säger Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande.

För ytterligare information
Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 08-568 910 10
Siv Sahlström (C), kommunstyrelsens 1: a vice ordförande, tel 08-568 919 37

Danderyd utreder tunnelförläggning av E18

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd utreder tunnelförläggning av E18

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.