Danderyds flyktingmottagning

2014-01-30 15:00

Då det nyligen uppmärksammats i media om kommunplaceringar av nyanlända flyktingar, följer här några korta fakta om det aktuella antal som Danderyds kommun tar emot.

Överenskommelsen

Danderyds kommun har överenskommelse om att ta emot 25 nyanlända flyktingar per år. Överenskommelsen gäller tills vidare och Länsstyrelsen har hittills inte framfört att de önskar omförhandla den. Förutom de 25 personer kommunen tar emot per år så tillkommer ebos. (Ebos är personer som har sökt asyl men som inte vill bo på en flyktingförläggning utan som hittar ett eget boende i kommunen. De kan bo i andra hand hos vänner eller släktingar eller ha löst sitt boende på annat sätt.)

37 flyktingar 2013

Under 2013 tog Danderyd emot totalt 37 personer varav 25 personer, enligt överenskommelsen, från förläggning, 5 personer flyttade in som ebos och 7 personer kom som anhöriga, (de som kommer som anhöriga är oftast föräldrar till ensamkommande barn som har kommit tidigare.)

Ensamkommande barn

Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket angående ensamkommande barn sedan 2007och har sedan dess tagit emot 36 barn. Danderyds kommunfullmäktigen beslutade hösten 2013 att utöka åtagandet om antal barn till 5 asylsökande barn och 12 barn med permanent uppehållstillstånd. Den nya överenskommelsen kommer att undertecknas i dagarna. Överenskommelsen innebär att kommunen får ta emot ett nytt barn så fort ett asylsökande barn har fått permanent uppehållstillstånd. Antal barn som har uppehållstillstånd ökar därför hela tiden. Danderyds kommun har valt att i första hand placera barnen som kommer i familjehem och det har medfört att Migrationsverket har anvisat flera yngre barn, flickor och flera syskonskaror. Ibland förekommer uppgifter i media om att Danderyds kommun inte tar emot några flyktingbarn men uppgiften beror på att barnen är folkbokförda runt om i Stockholmstrakten eftersom de blir skrivna i sitt familjehem. Danderyd har vårdansvaret för barnet ända tills barnet flyttar ut i eget boende och kan klara sig själv om inte föräldrarna har kommit till Sverige dessförinnan.

För mer information kontakta:
Margareta Heimer
Socialdirektör
Socialkontoret, Danderyds kommun
08-568 911 10

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds flyktingmottagning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.