Ett steg närmare en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda

2013-12-11 18:00

Trafiknämnden i Landstinget beslutade den 10 december om fördjupad utredning gällande förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Beslutet innebär att Stockholms nordostsektor kommer ett steg närmare en spårburen direkförbindelse till Arlanda. Den nya förbindelsen skulle innebära att det kommer att ta cirka 15 minuter till Arlanda från Vallentuna och en knapp halvtimme från centrala Täby.

Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje och ordförande i samarbetet Stockholm Nordost säger i en kommentar:

- Det här var ett viktigt beslut. Genom en förbättrad koppling till vår internationella flygplats gynnas såväl miljön som möjligheterna till arbetspendling till och från Arlandaområdet.

Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby och representant för Stockholm Nordost i Trafiknämnden, välkomnar också beslutet.

- Det är oerhört glädjande att vi nu har fattat ett viktigt beslut om en förstärkning av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Förhoppningen är att en byggstart kan ske inom fem år.

Nästa steg i arbetet är att landstingsfullmäktige i februari fattar beslut om förstudien. Därefter påbörjas arbetet med att lösa finansieringsfrågan.

För mer information

http://www.taby.se/Stockholm-Nordost/

Mikael Engström, Samordnare för Stockholm Nordost, tel 076 643 96 70 eller Shula Gladnikoff, Samordnare för Stockholm Nordost, tel 076 643 96 73

Kjell Jansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje och ordförande i Stockholm Nordost, tel 0176 719 07

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, tel 08-55 55 96 96

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ett steg närmare en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.