Förskolan Pärlan läggs ner sommaren 2015

2014-03-30 10:15

Produktionsstyrelsen beslöt den 27 mars att förskolan Pärlan i Djursholm ska avvecklas. Bakgrunden är att antalet barn i kommundelen Djursholm minskar permanent.

Produktionsstyrelsen beslutade vid ett extra sammanträde den 27 mars att förskolan Pärlan i Djursholm avvecklas från och med sommaren 2015. Bakgrunden är att antalet barn i kommundelen Djursholm minskar permanent.

– Om ingenting görs så beräknar vi att de kommunala förskolorna i Djursholm kommer att ha nästan 200 tomma platser i augusti 2015. Det vore oansvarigt att låta skattemedel gå till tomma förskoleplatser istället för till den pedagogiska verksamheten. Beslutet är därför helt nödvändigt, även om det är tråkigt att behöva fatta det, kommenterar produktionsstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M)

– Pärlan är den största förskolan i Djursholm med 90 platser och det ger därför bäst effekt att avveckla just den förskolan. Dessutom planerar vi att bygga ett nytt särskilt boende för äldre på tomten där Pärlan ligger. En avveckling av förskolan ger oss större yta att arbeta med och därmed ännu bättre möjligheter att få fram ett riktigt bra boende för de äldre, säger produktionsstyrelsens 1:e vice ordförande Gustaf Stjernberg (C).

Mer information:
Pressmeddelande 2014-03-31 Förskolan Pärlan

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förskolan Pärlan läggs ner sommaren 2015

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.