Nöjda medborgare i Danderyds kommun

2014-07-07 14:26

Danderydsborna ger Danderyds kommun högst helhetsbetyg bland de 119 kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Invånarna var mycket nöjda med Danderyd som en plats att bo och leva på samt nöjda med kommunens verksamheter. 

När det gällde medborgarnas inflytande i kommunen fick Danderyd godkänt. Resultaten var högre än de övriga deltagande kommunerna.

SCB:s slutsatser

SCB ser i sin analys av enkätsvaren en utvecklingspotential för områdena fritidsmöjligheter, bostäder och trygghet, miljöarbete, renhållning och sophämtning, idrotts- och motionsanläggning, kultur, samt påverkan och förtroende.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 20 mars och 12 maj 2014. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. Av dessa besvarade 49 % enkäten.

Medborgarundersökning 2014 Danderyds kommun 

Medborgarundersökning 2014 Danderyd bilaga

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nöjda medborgare i Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.