Barn- och utbildningsnämndens Kvalitetsutmärkelse 2014

2014-08-18 10:49

Barn och utbildningsnämndens Kvalitetsutmärkelse gick i år till Stocksundsskolan för "målmedvetet och strukturerat arbete med det systematiska kvalitetsarbetet på skolans alla nivåer". Hedersomnämnande gick till Vasaskolans fritidshem fk-6, resursgruppens fritidshem samt Elevverkets lärargrupp för uppbyggnaden av ett Matematek.

Varje år delar barn- och utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Utmärkelsen ska uppmuntra och inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att dessa även i fortsättningen ska erbjuda högsta kvalitet.

Kvalitetsutmärkelse 2014 gick till Stocksundsskolan

Kvalitetsutmärkelse 2014 Stocksundsskolan

Motiveringen lyder:

"Skolans utvecklingsarbete har under året varit fokuserat och alla på enheten har arbetat engagerat och professionellt för att ytterligare höja enhetens kvalitet. Skolledningens målmedvetna och strukturerade arbete med det systematiska kvalitetsarbetet på skolans alla nivåer har gett mycket bra resultat vilket bl a verifieras av en aktuell Qualis-undersökning."

Utmärkelsen, som delades ut av Patrik Nimmerstam, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, bestod av en pengasumma och konstnären Leif Ahrles glasskulptur Hjärta och hjärna.

Hedersomnämnande till Vasaskolans fritidshem fk-6 resursgruppens fritidshem

Hedersomnämnande 2014 Vasaskolan

Motiveringen lyder:

Fritidshemspersonalen har skickligt och målmedvetet lyckats väcka nyfikenhet, intresse och engagemang hos elever, lärare, föräldrar och skolledning. Skolgårdsprojektets inriktning på att komplettera utemiljön med lekredskap som ska inspirera eleverna till lek, samspel och kreativitet ger större variation och fler valmöjligheter till en lustfylld och lärorik utevistelse.

Hedersomnämnande till Elevverkets lärargrupp för uppbyggnaden av ett Matematek

Hedersomnämnande 2014 ElevverketMotiveringen lyder:

Elevverkets lärarlag har under en kaotisk period med en omfattande miljösanering på skolan lyckats att med begränsade medel och ett stort engagemang skapa möjligheter för barn/elever att hämta in nya kunskaper och möta nya utmaningar i lärandet. De har med liv och lust satsat fullt ut i sin vision om ett Matematek i övertygelsen att det skulle gagna såväl skolans elever som besökande förskolebarn och lärare inom skola och förskola.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Barn- och utbildningsnämndens Kvalitetsutmärkelse 2014

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.