När klipps gräset?

2014-06-13 11:09

I lagom proportioner av sol och regn växer gräset runt om i kommunen. Här kan du se vad du kan göra eller vart du kan vända dig om du har frågor om när gräset klipps i våra parker eller om skötseln av gräsytorna runt en skola, förskola eller äldreboende.

Anmäl här på webben

Du kan antingen fylla i vårt felanmälanformulär här på webben. Välj kategori Gräsytor och park.

Länk till felanmälan

Eller ringa direkt till

Green landscaping

sköter parkdriften på allmän mark, till exempel parker och torg. Kontakta Green Landscaping: 08-568 912 88. Green landscaping har en röstbrevlåda där du kan lämna ”felanmälan” på området som du vill få klippt samt dina kontaktuppgifter.

Eko Miljö och Mark

sköter parkdrift vid kommunens fastigheter, till exempel vid förskolor, skolor och äldreboenden. Kontakta Eko Miljö och Mark: 08-568 912 85.

Det är alltså olika skötselentreprenörer på olika typer av kommunens mark.

Vissa av kommunens gräsytor är tänkta att ha lite längre gräs och sparas som ängar.

Ansvarig för gräsfrågor är Jan Bergsten, . Han ansvarar också för naturreservat, skog, naturvård och driftskontroll.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: När klipps gräset?

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.