Nu kan du söka tjänsten som Produktionsdirektör!

2014-10-28 15:33

Läs om vår utannonserade tjänst som Produktionsdirektör med spännande möjligheter att vara med och utveckla Danderyds kommun.

I Danderyd erbjuds invånarna stor valfrihet utifrån individens önskemål och förutsättningar. I vår beställar/utförarmodell svarar produktionskontoret för verksamhet som drivs i kommunal regi inom områdena förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, äldreomsorg samt funktionsnedsättning. Resultatenheterna leds av chefer med hög grad av självständighet, avseende verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Produktionsdirektören har det viktiga uppdraget att leda, driva och utveckla kommunens utförarorganisation. Vi är inne i en utvecklingsfas, där kommunledningen tillsammans med produktionen och beställarna utvecklar styrsystem och processer.

Produktionsdirektören arbetar på uppdrag av produktionsstyrelsen, rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Vi söker en erfaren kommunikativ ledare med ett strategiskt synsätt, som kan vidareutveckla idéer kring produktionens verksamhet och framtida utmaningar. Gedigen erfarenhet från verksamhetsområdet är en förutsättning för framgång i befattningen liksom akademisk examen. Tjänsten kräver en tydlig, engagerad och inspirerande ledare med förmåga att kommunicera budskap så att de når fram. Ett analytiskt arbetsätt, präglat av struktur och organisatorisk förmåga, är nödvändiga kompetenser, liksom lyhördhet för verksamhetens behov.

Välkommen att visa intresse senast den 17 november 2014 via www.boardtalk.se
Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsulter Lovisa Jerdéus, tel. 070 790 01 17.
Annons på Offentliga jobb

Om Danderyds kommun och produktionskontoret
Danderyd är en grönskande storstadskommun omgiven av vatten, belägen ca en mil norr om Stockholm. Kommunen består av fyra kommundelar, Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund, alla med egna centra. Danderyds kommun har ca 1700 anställda. Produktionskontoret är en av sex förvaltningar och verksamheten är organiserad i 32 resultatenheter med ca 1400 anställda. Inom produktionskontoret finns en stab med samordnande funktioner som ekonomi och verksamhetsutveckling.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nu kan du söka tjänsten som Produktionsdirektör!

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.