Överenskommelse om frivilligresurser från Danderyds försvarsförening

2013-12-11 10:20

Danderyds kommun har ingått en överenskommelse Danderyds civilförsvarsförening för samverkan vid större krishändelser.

Danderyds kommun har 2014-01-14 ingått en överenskommelse med Danderyds civilförsvarsförening om att kunna få tillgång till resurser i samband med en större krishändelse. Det kan gälla hjälp med uppsamlingsplatser, ledsagning, uppsättning och spridning av informationsmaterial mm.

Det civilförsvarsföreningen gör är att organisera en s.k. Frivillig Resursgrupp (FRG). Föreningen kommer att ansvara för samordning och utbildning av de som anmäler sig som frivilliga.

Kommunens krisledning kommer att vara den instans i kommunen som kan kalla in FRG. De som på detta sätt gör insatser kommer att ersättas med en timlön och är försäkrade under uppdraget.

För mer information:
Lars Winberg
Säkerhetschef
Danderyds kommun
Tel 08 568 910 26

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Överenskommelse om frivilligresurser från Danderyds försvarsförening

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.