Regionalt cykelstråk, Täbystråket, från Roslagstull till Mörby centrum

2014-04-10 11:26

Nu ska det bli lättare att pendla till jobbet med cykel mellan Danderyd och Täby och Stockholms stad. Sträckan från Roslagstull till Mörby centrum ska enligt Nationella transportplanen 2014-2025 få en 4,5 m bred cykelbana samt en separat gångbana.

Pressmeddelande

Danderyd och Täby har gemensamt arbetat för att göra det lättare och mera attraktivt att pendla till jobbet med cykel. Vi har nu nått en bit på vägen. Sträckan Roslagstull-Mörby centrum föreslås i Nationella transportplanen 2014-25 få ett högklassigt stråk av en 4,5 m bred cykelbana och 1,5 m bred gångbana, separerad från cykeltrafiken.

Syftet är att skapa ett cykelstråk med hög standard som bidrar till ökad cykelpendling mellan kommunerna i nordöstra Stockholm och Stockholms innerstad.

- Det är mycket glädjande att vi fått med en bit av cykelstradan i den Nationella planen, säger Carina Erlandsson (M) ordförande tekniska nämnden i Danderyd. En snabbcykelväg förbättrar verkligen möjligheterna till arbetspendling och är ett riktigt bra och hälsosamt alternativ till bilen, fortsätter Carina Erlandsson.

- Vi glädjer oss med Danderyd att cykelstradan till Mörby centrum finns med i den nationella planen. För att arbetspendlingen skall bli riktigt bra från regionen och för att minska trafiken på E 18 arbetar Täby kommun med att få finansiering till Täby Centrum under samma period. Sedan vidare mot Arninge och Vallentuna i en framtid avslutar Erik Andersson (M) kommunalråd i Täby.

Jörgen Elfving (C), förste vice ordförande i tekniska nämnden, Danderyd, är lika nöjd och säger att cykelstradan är en viktig del i det cykelvägnät som nu planeras i Danderyd och som kommer till uttryck i den cykelplan som nyligen tagits fram i kommunen.

- Det är viktigt att cykeln får status som ett eget trafikslag och därmed separeras från både bil och gångtrafikanter. En cykelstrada gör att det blir tryggt för de cyklister som pendlar och har högre hastigheter, säger Annica Nordgren (C) kommunalråd i Täby.

För ytterligare information kontakta gärna:
Carina Erlandsson (M), ordf. tekniska nämnden, Danderyd, 0708-305925.
Jörgen Elfving (C), 1:e vice ordf. tekniska nämnden, Danderyd, 070-5382886.
Erik Andersson (M) ordf. stadsbyggnadsnämnden, kommunalråd, Täby, 
08-55559319.
Annica Nordgren, (C), kommunalråd, talesperson miljöfrågor, Täby,
08-55559059.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Regionalt cykelstråk, Täbystråket, från Roslagstull till Mörby centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.