Sänkt hastighet på E18 i Danderyd

2014-10-27 10:15

Trafikverket sänker hastigheten på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län då halterna av skadliga partiklar i luften är för höga.

Vägsträckan på E18 i Danderyd får 70 km i timmen under perioden 1 oktober-15 april.

Hastighetssänkningarna görs för att minska halterna, men också för att få en bättre rytm i trafiken och skapa längre vägsträckor med samma hastighet. I Täby, Danderyd och Sollentuna får några sträckor sänkt hastighet under vintern på grund av att många använder dubbdäck. De får 70 km i timmen under vintern mellan den 1 oktober och den 15 april. Under sommarhalvåret höjs hastigheten till 80. Dubbdäcken är en av de viktigaste orsakerna till de höga partikelhalterna. Under sommaren höjs hastigheten.

Partiklar i luften är ett problem i många tätorter. De uppstår när dubbdäcken under vintern nöter mot asfalt och river loss dem ur beläggningen. Den hastighet som bilister kör i, påverkar slitaget, mängden partiklar och hur mycket de virvlar upp.

Halterna mäts regelbundet, och överskrider på vissa ställen de gränsvärden som finns i EU-direktiv och svenska miljökvalitetsnormer. Undersökningar visar att dubbdäck, bilars hastighet och den mängd trafik som går på en väg, är de faktorer som mest påverkar halterna av partiklar. Dessa kartläggningar visar också att det inte räcker med enskilda åtgärder för att klara gränsvärdena, utan flera parter behöver samarbeta med flera parallella åtgärder.

Trafikverket arbetar för att få ner halterna av partiklar genom att binda damm på vägarna och anpassa hastigheterna.

Länk till Trafikverkets webbsida för mer information
http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Sankta-hastigheter-pa-E4-och-E18-fran-den-1-november/

 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sänkt hastighet på E18 i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.