Stor framgång för miljö- och hälsoskyddsnämnden

2014-09-26 12:30

Glädjande dom i mark- och miljödomstolen för de boende vid Roslagsbanan som är kraftigt bullerstörda.

Mark och miljödomstolen har avgjort tolv ärenden som gäller bullerproblem från Roslagsbanan. Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd vinner helt eller delvis samtliga ärenden. 

Sedan nystarten av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 har nämnden och miljökontoret arbetat intensivt med bullerproblemen vid Roslagsbanan. 

Boende, som är kraftigt bullerstörda, har anmält detta till nämnden som efter utredning förelagt SL att minska bullret vid fastigheterna. SL har överklagat tolv förelägganden, som har behandlats först i länsstyrelsen och nu i mark- och miljödomstolen. Domstolens beslut kom 2014-09-24. 

– Det är ett glädjande besked för Danderydsborna att mark- och miljödomstolen anser att nämnden har haft rätt i sina förelägganden säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Siv Sahlström (C). 

– Nämnden har nu fått vägledande domar som kan användas i det fortsatta arbetet för bullerstörda Danderydsbor säger miljö- och hälsoskyddsnämndens förste vice ordförande Mats Nilsson (M)

För ytterligare information:
Siv Sahlström, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
tel 08- 568 919 37  eller 070 660 30 26 

Mats Nilsson, miljö- och hälsoskyddsnämndens första vice ordförande
tel 0708 900 396

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Stor framgång för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.