Kampanj uppmärksammar unga som lever nära missbruk

2014-02-12 16:18

Spela roll! är en kampanj som sprider kunskap om barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket alkohol eller använder andra droger. Under veckan 10-16 februari kommer ungdomar på högstadiet prata om detta. Kampanjen vill också synliggöra människor som ”spelar roll”, människor som är motkrafter till ohälsa i barns och ungas liv.

För femte året i rad deltar Ungt Fokus och Danderyds kommun i kampanjen ”Spela roll”.

Danderyds kommuns mål med att delta i kampanjen är att så många som möjligt ska kunna se och agera när barn far illa på grund av att vuxna i deras närhet har problem med alkohol, droger eller psykisk ohälsa. Vill du läsa mer om kampanjen kan du gå in på hemsidan duspelarroll.se

Under kampanjveckan samt en tid efter kommer ungdomar i årskurs sju ha samtal om hur det är att vara anhörig till någon med alkohol- och drogproblem (beskrivs mer utförligt nedan). Nationellt och i Stockholm anordnas föreläsningar som är öppna för allmänhet.

Vi i nätverket Ungt Fokus som arbetar med ungdomar i Danderyd önskar att fler får kunskap om hur vanligt det är att barn lever tillsammans med vuxna som har problem med alkohol och droger. Framförallt önskar vi att både barn och vuxna ska våga fråga om de misstänker att barn far illa. Man ska också veta var man kan få råd och hjälp. Det ska inte kännas övermäktigt att fråga.

Aktiviteter i Danderyd

Under våren kommer personer som arbetar med ungdomar samt med alkohol- och drogproblematik att besöka elever i årskurs sju i Danderyd. Mörbyskolan och Viktor Rydbergs Samskola kommer besökas under vecka 6 (8-12 februari). Fribergaskolan kommer besökas längre fram i vår. Ungdomarna kommer att få prata om hur det kan kännas att leva med en vuxen som har ett missbruk. Du som är förälder eller vuxen förebild kan gärna stödja och förstärka kampajen genom att fråga om vad man pratat om i skolan. Och framförallt… lyssna till din ungdom, vilka erfarenheter har han, hon eller hen?

Vid besöken i skolan diskuteras bland annat.

  • Hur många vuxna har alkohol- och drogproblem?
  • Vad kan det var som gör att man blir orolig för att en kompis eller någon annan man känner påverkas negativt av andras alkohol- och drogproblem?
  • Hur kan man prata med någon som ser ut att må dåligt?
  • Vem kan man vända sig till om man misstänker att ett barn lever med en anhörig som har alkohol- och drogproblem och vad händer då?

Kontakter vid frågor om alkohol och drogproblem:

Besöken i skolorna sker på initiativ av personer som man kan kontakta om man har frågor kring alkohol- och droger samt anhörigfrågor.

Ungt Fokus är ett nätverk av personer som arbetar med barn och unga i Danderyd. Vi hjälper alla till att sprida budskapet i spela roll-kampajen.

Viktigt att se det positiva - alla som finns där och får ungdomar att må bra!

Vad kan man mer bidra med under kampanjveckan? Ja, varför inte uppmärksamma det som är starkt och bra? Ett förslag från en förälder i Danderyd är att man kan ”peppa” alla de fantastiska människor som bryr sig om unga människors i deras vardag. Man kan berätta för lärare, ledare inom föreningar, föräldravandrare och andra som ställer upp för unga att man uppskattar deras arbete. Eller varför inte ”peppa” de ungdomar som finns där för andra unga?

Arrangörer

Arrangörer av ”Spela roll!” på nationell nivå är Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Blå Bandet, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NBV, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Trygga barnen och UNF.

Läs mer om kampanjen och hämta fakta om förebyggande arbete på webbsidan http://www.duspelarroll.se

Ungt fokus

Ungt Fokus arbetar förebyggande, samverkar, sprider kunskap och vidareutbildar inom hälsoarbete och drogförebyggande arbete med ungdomar som målgrupp. Vårens föreläsningar kommer ha tema cannabis samt tema förebyggande arbete för mot extremism och våld - med andra ord: för demokrati, fred och tolerans. Ta gärna en titt på kalendariet och se om det finns något föredrag som passar dig.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kampanj uppmärksammar unga som lever nära missbruk

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.