Beslut om tillfälligt boende för asylsökande

2015-10-26 09:23

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 26 oktober att ett tillfälligt boende för cirka 70 asylsökande anordnas i före detta förskolan Pärlans lokaler med start tidigast i mitten av november 2015.      

Med anledning av kraftigt ökande flyktingströmmar till Sverige har Migrationsverket via Länsstyrelsen i Stockholms län vänt sig till samtliga länets kommuner med en förfrågan om att ta fram boendeplatser för asylsökande på kort sikt och när föreslagna platser kan tas i anspråk.  

Kommunledningskontoret har inventerat tillgängliga lokaler hos såväl kommunala, föreningar och privata kommersiella fastighetsägare. Inventeringen har visat att endast den nu tomma förskolan Pärlan är lämplig ledig lokal och som snabbt kan ställas om för asylboende.

Detta ärende i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS2015/0374) blev omedelbart justerat för vidare expediering till Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket.

Danderyds kommuns flyktingmottagande

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Beslut om tillfälligt boende för asylsökande

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.