Danderyds kommuns budget för 2015

2014-11-24 10:40

Kommunfullmäktiges budgetmöte torsdag den 27 november behandlade kommunstyrelsens förslag för budget för 2015.

Kommunfullmäktige sammanträdde på Djursholms slott måndagen den 24 november 2014 kl. 18.00. Huvudpunkten var budgeten för 2015 och mötet inleddes med en allmänpolitisk debatt. Sammanträdet  fortsatte torsdagen den 27 november 2014 kl. 09.00. Du kan lyssna till mötet i efterhand,

Lyssna till fullmäktigemötet 27 november
Lyssna till fullmäktigemötet 24 november
Läs kommunstyrelsens beslutsförslag till fullmäktige
Samtliga handlingar till respektive ärende, KS 2014-11-03

Budgeten behandlas i följande ordning:

l. Kommunens övergripande mål
2. Kommunstyrelsen
3. Revisionen
4. Överförmyndarnämnden
5. Fastighetsnämnden
6. Byggnadsnämnden
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
8. Kultur- och fritidsnämnden
9. Tekniska nämnden
10. Barn- och utbildningsnämnden
11. Socialnämnden
12. Produktionsstyrelsen
13. Finansiering med flera budgetbeslut

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds kommuns budget för 2015

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.