Dina svar kan bidra till en bättre miljö

2015-04-01 13:11

Den här veckan får ettusen slumpvis utvalda danderydsbor ett brev om att delta i en enkät om hur miljön påverkar hur vi mår. Frågorna i miljöhälsoenkäten fokuserar på vuxnas hälsa och rör bland annat föroreningar, buller, kemikalier, solljus, tobaksrök och radon.

"Vi vet att många stockholmare besväras av buller och luftföroreningar från vägtrafiken och av flera faktorer i inomhusmiljö", säger Antonios Georgelis, miljötoxikolog och docent vid Centrum för arbets- och miljömedicin och ansvarig för den regionala miljöhälsorapporten i Stockholms län.

"Miljöhälsoenkäten ger unika möjligheter att följa utvecklingen, men för att få en rättvis bild av miljö- och hälsosituationen i Stockholms län är det viktig att så många som möjligt svarar på enkäten".

Enkäten kommer ligga till grund för den regionala miljöhälsorapport för Stockholms län som Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting kommer att publicera år 2017.

Miljöhälsoenkäten går inte bara ut till invånare i Stockholms län, utan till hela landet. Den nationella undersökningen ska leda fram till en nationell miljöhälsorapport som Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet gör på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

För frågor, kontakta Antonios Georgelis, miljötoxikolog och docent vid Centrum för arbets- och miljömedicin och ansvarig för den regionala miljöhälsorapporten i Stockholms län.Tel: 08-123 37 258, E-post:

Läs mer
Tidigare publicerade regionala miljöhälsorapporter för Stockholms län kan du läsa på http://camm.sll.se/publikationer/rapporter/miljohalsorapporter/Nationella miljöhälsorapporter hittar du på http://ki.se/imm/miljohalsorapportering

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Dina svar kan bidra till en bättre miljö

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.