Danderyd jämför med andra kommuner för att vässa företagsservicen

2015-09-24 11:08

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för tredje gången tagit fram en Öppen jämförelse inom området företagsklimat. Danderyds kommun deltog i undersökningen för första gången och placerade sig bland de tio bästa deltagande kommunerna för miljö-och hälsoskyddsverksamhet.

Danderyds resultat i Öppna jämförelser: företagsklimat

Det totala nöjd-kund-indexet för Danderyd är 67. Resultatet tangerar det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet för samtliga deltagare i undersökningen som för årets öppna jämförelse är 68.

- Att jämföra vår företagsservice med övriga kommuner sporrar oss att finna nya vägar som lyfter vår kommunservice ytterligare, konstaterar Jan-Erik Alenbrand, Kommunikations- och näringslivschef i Danderyds kommun.

Resultatet visar att Danderyds kommun tangerar vi riksgenomsnittet inom myndighetsområdet bygglov, medan inom myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd så tillhör Danderyd de 25 % bästa kommunerna i undersökningen. Danderyds kommun har avseende myndighetsområdena markupplåtelse, serveringstillstånd och brandtillsyn för få antal ärenden för att statistiskt säkerställda NKI-värden ska kunna redovisas.

- Det är viktigt att verksamhetsutveckling utgår från fakta om nuläget. Jag är därför glad över att Danderyds kommun nu deltar i Öppna Jämförelser företagsklimat, säger kvalitetschef Agneta Sjöberg. Att resultaten för vår miljö-och hälsoskyddsverksamhet dessutom placerar sig bland de tio bästa bland deltagande kommuner är extra glädjande.

Bakgrundsfakta

I en Öppen jämförelse redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner och landsting lär av varandra. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. De myndighetsområden som ingår i undersökningen är:

  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd
  • Brandtillsyn

Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka. Den ger inte svar på hur det totala företagsklimatet är i kommunen, men mäter en viktig del av detta.

Läs hela undersökningen Öppna jämförelser om företagsklimatet på SKL:s hemsida

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd jämför med andra kommuner för att vässa företagsservicen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.