Informationsmöte om tillfälligt asylboende i Djursholm

2015-11-06 13:58

Danderyds kommun höll den 12 november ett informationsmöte i Vasaskolans matsal om det nya tillfälliga asylboendet (ankomstboende - evakueringsplatser) i före detta förskolan Pärlans lokaler.

240 personer kom och lyssnade och ställde frågor till representanter för Migrationsverket, Polisen, Räddningstjänsten, kommunens politiker och tjänstemän.

De första flyktingarna beräknas vara på plats om cirka två veckor från dagens datum.

Insamling till Pärlan

Nu i helgen, den 14-15 november kl 12-15, finns en möjlighet att lämna saker till Pärlan. Lista med saker som behövs finns här.

Kort bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Danderyds kommun beslutade den 26 oktober om tillfälligt boende för ca 70 asylsökande i före detta förskolan Pärlans lokaler. Beslutet föregicks av förfrågan från Migrationsverket om boendeplatser för asylsökande på kort sikt med anledning av de nu kraftigt ökande flyktingströmmarna till Sverige. Arbete pågår med att ställa iordning lokalen, ordna personalresurser, sovplatser, madrasser, sängkläder, mat, dryck, städning, eventuellt behov av tolk samt hälso- och brandskydd.

Löpande information om kommunens flyktinghjälp

Vi informerar om kommunens flyktinghjälp löpande på kommunens hemsida www.danderyd.se/flyktinghjalp, kommunens kundcenter Information Danderyd i Mörby centrum samt i kommuntidningen DanderydsAktuellt.

Inbjudan till informationsmöte (öppnas i nytt fönster)

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Informationsmöte om tillfälligt asylboende i Djursholm

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.